0

öpüş kamasutrası (tam kurs +18)


    –  Öpüş – cənnət dilindən qalan yeganə şeydir.

Kamasutra hamıya məlumdur. (kim hələ mağaradan təzə çıxır baxsın: Kamasutra -28 poz )Məhz Kamasutra öpüşlərə və onların tipləri barədə ətraflı izahat verir.
Ağız öpüşl
əri tipinə və icra olunmasına görə müxtəlif və fərqlidirlər. Onlar həm də düşündüyümüzdən də çoxdurlar.
Adi öpüşlər NİMTA adlanırlar.Bu cür öpüşlərə adi dost öpüşlərini də aid etmək olar. Öpüşlərdə dildən istifadə olunursa, bu SAMAYANA adlanır.
Bunlara yaş və fransız öpüşləri aid edilir. Öpüş zamanı barmaqlardan istifadə olunursa – AVAQAKUMNBANA deyilir.Bu artıq daha yüksək mərhələdir. Oyun öpüşləri isə YUDXA-dır.  

I. NİMTA
Adi öpüşl
ər və ya NİMTA-nın 11 əsas tipi fərqləndirilir.
Nimta 1.
Əgər qız utanaraq bağlı dodaqları ilə oğlanın dodaqlarına toxunursa – MƏQSƏDYÖNLÜ.
Nimta 2.
Əgər oğlan dodaqlarını məşuqəsinin dodaqlarına sıxıb üst dodağı hərəkətə gətirmədən alt dodağı yüngül tərpədirsə – UTANCAQ.
Nimta 3.
Əgər oğlan dodaqlarının borucuğu ilə qızın dodağını incə tərzdə sovurursa – YASTI.
Nimta 4.
Əgər oğlan dodaqlarnın borucuğunu mərkəz yox, kənarda toplayırsa – İNCƏ.
Nimta 5.
Əgər oğlanın dodaqlarının borucuğu mərkəzdə və qızın dodağindan altda toplanırsa – QALİB.
Nimta 6.
Əgər oğlanın dodaqlarının borucuğu qızın ağız xəttindən yuxarıda toplanırsa – UŞAQCASINA
Nimta 7.
Əgər oğlan qızın dodaqlarını sovurur və onun ağzını öz ağzına sıxırsa – EHTİRASLI.
Nimta 8.
Əgər oğlan öpüş vaxtı dodaqlarının qızın dodaqlarına sürtürsə – HƏYACANLANDIRAN.
Nimta 9.
Əgər oğlan uzun müddət və ehtirasla qızın dodaqlarını sovurub-buraxır və nəfəsləri qarışırsa – YANDIRICI.
Nimta 10. 
Əgər oğlanın yarımaçıq ağzı qızın yarımaçıq ağzı ilə birləşir və ağızlar bir-birilərini dişləyir, sovurur və qovurlarsa – AĞIZLARIN MÜBARİZƏSİ.
Nimta 11.
Əgər oğlan qızın dodaqlarını sovurursa – DİŞLƏRİN MÜBARİZƏSİ.

II. SAMAYANA
Bu artıq öpüşlərin növbəti  tipidir, daha intim. Onlar beşdən biraz çoxdular. Əsaslarını yazıram.

Samayana 1.
Əgər qız incə tərzdə və utanaraq oğlanın dodaqlarının sovuranda birdən bir anlıq dilini oğlanın ağzına salır və cəld çıxararaq sanki qorxdu görüntüsü yaradırsa – QIZIŞDIRAN.
Samayana 2.
Yalnız penisin yalanmasından ibar
ət olan öpüş –  ALOVLANDIRAN.
Samayana 3.
Əgər sevgililərdən birinin dili o birinin ağzına daxil olub orda fırladılırsa – DƏYİRMAN
Samayana 4.
Əgər dil ağıza salınıb orda səmaya doğru sürüşdürülürsə – FÜSÜNKAR.
Samayana 5.
Əgər dil dişlər üzərindən sürüşdürülüb yanağın arxasına keçirsə – ÇARSAYAĞI.

III. AVAQAKUMNBANA
Barmaqlar istifad
ə olunan öpüşlər ehtirasları sakitləşdirənlərdir.


LƏÇƏK
Əgər oğlan qızın alt dodağını barmağı ilə itələyib dilini onun yanağının arxasına keçirisə.
QÖNÇƏ HƏZZİ
Əgər oğlan qızı hər iki dodağını sıxaraq öpürsə.
LƏÇƏKLƏRİN DÜŞÜŞÜ
Əgər oğlan barmaqları ilə qızın ağzını aralayıb dişlərini öpürsə.
NEKTAR TOPLANIŞI
Əgər oğlan barmaqlarını qızın dodaqlarına sıxaraq dilini öpürsə.

IV. YUDXA
Yudxa 1.
Dişlərinlə yoldaşının alt dodağını birinci tutmaq.
Yudxa 2.
Öz dilinlə yoldaşının dilini ağzından çıxarıb onun ağzına daxil olmaq.
Yudxa 3.
Yoldaşının dodaqlarını birinci sovurmaq.

 

 Öpüş gördüyün kimi heç də asan olmayan bir şeydir. Əsas öpüşmək yox, necə öpüşməkdir. Bu incə sənətdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *