0

edəməm..

Mən sənə Şəms demədim,
Hər gecə hicran çəkəməm.
Mən səni bəsləmədim,
Gül təki solmuş görəməm.

Diləməm sahibi zamandan
Vəsli-xəyalındır bəsim.
Yüzünü etsən nihan,
Qovrularam şərk edəməm…

Qara Dərviş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.