2

Oğullar aforizmi..yeni nəsil bayatılar…Mübarəkin istefasına

Mübarək, rədd olmusan,
Boşalmısan, dolmusan,
Əzbərləyib vazılar,
Xalqı da doldurmusan..

Mübarək, qala qurdun,
Xalqdan uzaqda durdun,
Sənə ümid etdilər
Sənsə yeyib qudurdun

Mübarək yamamaqla,
Harın tək yaşamaqla,
Arxasından dəydilər,
Misirdən atmaqla…

Mübarək, gəlmə kələk,
Çıxma xalqla təkbətək,
Boğaza yığılanda
Qovar iti qovan tək.

Mübarək çox sözdüyür,
Xalqın gözun közdüyür,
Əkilməyi çatanda
Samolyotu gözdüyür.

Mübarək, artıq yetər,
Bu iş burada bitər,
Dostlarının axırı
Olacaq bundan betər.

Mübarək, çox durmusan,
Xalqına çox soxmusan
Gəl etiraf eyləyək,
Deyəsən osdurmusan..

Mübarək, gəlib təbim,
Sənsən sevinc səbəbim,
Söyərdim Natiq kimi
İzin vermir ədəbim.

Mübarək həmkarın var,
Sənin də oxşarın var,
Bilirem səndə yoxdu,
Onda bığ və qariı var..

Mübarək nə gündədi?
Kölgədədi,gündədi,?
Xalq çapıb hər üzünü
Indi də əngündədi…

Mübarək, qanlı əlin,
Həm indi, həm əvvəlin,
Yıxılacaq tezliklə
Bakıdakı heykəlin

Mübarək, çox girdilər,
Millətin canın verdilər,
Gördülər ki alınmır,
Əllərinə verdilər…

Mübarək, getdin qəfil,
Bilmirsənsə bunu bil
Otuz ildən bu yana
Sevinməyib belə Nil

Mübarək, qaçdın səsdən
Qorxmurdun bəs heç kəsdən?
Baxıb ibrət alsaydın
Ulu baban Ramzesdən

Söndü şəmi Hüsninin
Güldü üzü Misirin
Qoy xoş olsun qədəmin
 Başımıza sağ əlin

Əzizinəm Mübarək
Bankda şotun mübarək
Əriyər milyarldarın
Yeni postun mübarək

Qaçdı trus turistlər
Müsəlman vahabistlər
Xalq qalxarsa, ayağa
Hakimiyyət pox yiyər

Mübarək noooldu sənə?
İndi gəldin kendinə???
SMS yaz, Mesaj çək…
Bizim Öndər nəslinə..

 Nöş vurmadı səni şok?
30 ilin oldu pox
Dost qalmadı, düşmən çox
Bu büsatın mübarək.
(“Зачем ты залез в горшок?”)

Müəlliflər: Natiq Kamilov, İbrahim Məmmədli, Hafiz Poladzadə

Tags:

2 thoughts on “Oğullar aforizmi..yeni nəsil bayatılar…Mübarəkin istefasına”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.