0

Ink

Zəncirvarı rekasiya
hadisə hadisəni çağırır..
insanın zəif nötələri var, o mükəmməl deyil,
qeyri-mükəmməllik onu günah hissinə aparır, günah hissi utandırır..
utanc fəxr və qürurla tarazlaşdırılır, qürur bəs etməyəndə..
kədər üstünlük təşkil edir, bu məhvə gətirir və bu, onun taleyi olur..

Həyat uzun bir musiqidir, biz onun hissəsiyik..
yalnız ritmi eşidənlər onun janrını dəyişə bilirlər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.