0

həyatda nə baş versə də, təsadüf deyil…

AMERIKALI CÜTLÜK 50 MİLYONDA BIR TƏSADÜF EDILƏN HADISƏ YAŞAYIB. BARBARA VƏ ÇAD SOPER CÜTLÜYÜNÜN ÜÇ ÖVLADI “MÜKƏMMƏL” ADLANDIRILAN TARİXDƏ DÜNYAYA GƏLİB. ONLARIN ÜÇÜNCÜ UŞAĞI CERRA MİN İLDƏ BİR TƏSADÜF EDİLƏN 10.10.2010 TARİXİNDƏ… DOĞULUB. AMMA TƏSADÜF BUNUNLA BİTMİR. ÇÜNKİ YENİ DOĞULAN CERRANIN BACISI, AİLƏNİN İLK ÖVLADI ŞOL 2008-Cİ İLİN 8-Cİ AYININ 8-DƏ (08.08.08), AİLƏNİN İKİNCİ UŞAĞI KAMERON ISƏ 2009-CU İL SENTYABRIN 9-DA (09.09.09) DA DÜNYAYA GƏLİBLƏR. ANANIN SÖZLƏRİNƏ GÖRƏ, UŞAQLARDAN HEÇ BİRİNİN DOĞULMA TARİXİ PLANLAŞDIRILMAYIB. HƏTTA ŞOL BiR AY, KAMERON ISƏ İKİ HƏFTƏ ERKƏN DOĞULUB.

Aşağıdakı linkə istinadən.

ttp://nariman92.ucoz.com/news/i_nanilmaz_bi_r_t_saduf/2010-10-17-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.