1

*FAQ

Sevmək nədir, sevilmək nədir, sevgili kimdir?

O kim olmalıdır?

Bilmirəm. əslində bilirəm, amma ən asan cavab “bilmirəm”dir deyə, buna üstünlük verirəm. Bunu bacaran və nə istədiyini bilən, məncə, bu sualı verməməlidir. Cavabı zamanla çıxacaq nəhayətində. Sevgilim zamanımdan asılı olmalıdır, ya da zamanımı özündən asılı saxlamalıdır. Hansını bacarırsa, artıq. Kiminçünsə sevgili tekilanın duzu, limonu, kiminçünsə kofe ilə qarışmış siqaretinin tüstüsü olmalıdır. Kiminçünsə pivə şüşəsinin qapağı açılanda gələn ilk ətir və fısıltı.

1 thought on “*FAQ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.