0

Mübahisəsiz

İnsanlara xas olanı sən bilirsən. Təkrar etməyimə ehtiyac yoxdur. Mən, demək olar ki, əminəm, bu məhz belədir. Sadəcə olaraq, heç cür bu mövqeni qəbul edə bilmirəm. Sonda aponentin monoloqu zamanı özünün növbəti replikanı düşünməyə aparan söhbətlərin başlanmasını dərk edə bilmirəm. Hər şey publikayla iş üçündür. Hətta publika sənə publikaya işlədiyi kimi işləyən həmin aponentdirsə. Cəfəng. Onlar nə vaxtsa düşünməyi öyrənəcəklər? Yox. Onda mən izahat gözləməklə səhv edirəm. Mən başqalarının qaydaları ilə oynamaqla səhv edirəm.
Ən çox mənasız boşboğazlıqdakı susqunluq. Hə. Haqlısan.
Balqabaq kimi görünmək və sadəcə başını yelləmək.

Bu insanlara Allah ver, onlar din yaradacaqlar.
Bu insanlara həzz ver, onlar günah yaradacaqlar.
Bu insanlara söz ver, onlar mübahisə yaradacaqlar.
Bu insalara sevgi ver, onlar fahişəlik yaradacaqlar.

Yadındadır, mən bunu necə demişdim? Yadındadır.
Bax, burda mən səhv etmirdim.
Mənə gözəlliyi dəyərləndirib, azadlığı itirməyənlər olan yerə yolu göstər.

M: Subir le Maximum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.