0

…və ya fuck them all

təbiət dəyişkəndi, hamı nəfəs aldığı kimi yalan danışır, o xarabalıq kimidir, təbiət qatildi. “favoritlər”in dövründəki kimi nəticə eynidir arxalarında duran insan üçün, “həlledici gediş” hansı ki çalışır…. … ona hakimiyyət versin qan və göz yaşları ilə! tanrıya sevgini etsin qan və göz yaşları ilə! bizim nəfəslərimiz “İnilti” divarındadır, hamısı cəhənnəmə! sevgini bizim müharibəyə çevirənlər, bizim həyatlar şikəstdir

günahsız təbiət bizi dəqiqliklə böldü və qılınclı, “cəzalandıran” əli ilə hansı ki, bizi deşir artıq çərənləməyə görə .

ey, əclaf, sən siyahıda yoxsan
sən cadugərsən, murdarsan, fahişəsən

zəiflər! mətnə bax: qan seksdir!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.