1

fərqli baxışlar.. fərqli yanaşmalar.. insan kreativliyi

Bugün gördüyüm və seçdiyim maraqlı şeylər..

Musa – hər şey Allahdandır.
Solomon – hər şey başdadır.
Məsih – hər şey ürəkdəndir.
Marks – hər şey qarındadır.
Freyd – hər şey seksdəndir .
Amma Eynşteyn deyir ki, hər şey nisbidir. Nə qədər yəhudi var, o qədər də fikir var.
Ateistlər – Mən inanmıram ki, Allah var.
Aqnostiklər – Mən bilmirəm Allah var, ya yoxdur.
İqnostiklər – Mən anlamıram “Allah var” deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz.
Deistlər – Mən bilirəm ki, mistik heçnə yoxdur. Amma Allah var.
Politeistlər- Mənim çoxlu Allahlarım var.
Panteistlər – Mən antropomorfist ya da hər şeyi yaradan Allaha inanmıram (Daosistlər, İnduistlər), kainat və kosmos var.
Panenteistlər – Mən bilirəm ki, Allah hər şeydədir və o, kainatın xaricindədir.
Hürufilər – Allah Həqdir, Həqq Mənəm, Həqq Məndədir

1 thought on “fərqli baxışlar.. fərqli yanaşmalar.. insan kreativliyi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.